Branded content er en filmkategori som tilbys med en kommersielt eller merkevareaspekt. Dette kan være én til flere filmer, som alle kretser rundt det samme produktet eller tema. Branded content er en måte å  selge et produkt eller en idé på en underholdende og informativ måte.

Using Format